Poprzednie edycje

Dni Indii odbyły się po raz pierwszy w 2010 roku z inicjatywy Koła Naukowego Indologów UJ. W roku 2012 wydarzenie zmieniło nazwę na Dni Indyjskie.

Początkowo Dni Indyjskie były studencko-doktorancką konferencją naukową, organizowaną co roku wiosną przez Koło Naukowe Indologów UJ we współpracy z innymi kołami naukowymi. Podczas konferencji wyniki badań prezentowali studenci i doktoranci z różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz zaproszeni eksperci.

O sukcesie Dni Indyjskich zadecydował ich interdyscyplinarny charakter: uczestnicy przedstawiali związane z Indiami zagadnienia z różnych perspektyw badawczych, od filologii przez historię sztuki, religioznawstwo, filozofię po nauki polityczne, prawo i zarządzanie.

Miłośników Indii gromadziły liczne wydarzenia towarzyszące: pokazy bharatanatjam i kathaku, wystawy zdjęć, wieczory autorskie, projekcje filmowe, slajdowiska, warsztaty tańca, zajęcia jogi i wiele innych.